Kočičky

Vrba jíva (Salix caprea) a její stříbřité plyšové květy..kočičky..kdo by ji neznal..kdo by si ji hned nespojil s velikonočními svátky

a jarem vůbec?..přirozeně se vyskytuje po celém světě snad vyjma Austrálie..daří se jí v nížinách, horských sutích či v písčitých dunách..

..co je však důležitější než to, že nám pár větviček zdobí každoročně velikonoční stůl, je fakt, že je veledůležitou medonosnou rostlinou..

..a protože se mi již podařilo na vřesovci krásně zachytit včelku medonosnou při pilné jarní práci, hned další foto je vzdání holdu právě včelám..

..nezapomeňte se potěšit:-)

 

Přidat komentář

one + ten =